Info om bortskaffelsen af Oktan 98

Her vises indholdet af en brochure, som fra slutningen af marts 2001 kan fås på servicestationerne i Danmark. Den forklarer, hvorfor 98 oktan benzin fra den 1. maj 2001 kun vil blive forhandlet på et mindre antal servicestationer. Listen over disse stationer er vist efter brochurens tekst. Den vil blive opdateret den 1. i hver måned i resten af 2001 og efter behov derefter.

Vigtig information til alle bilister, der i dag tanker grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatning

Kun på disse stationer kan du fremover tanke 98 oktan benzin


Både den grønne 98 oktan blyfri og den røde 98 oktan med blyerstatning indeholder stoffet MTBE, der kan forurene grundvandet.

I samarbejde med Miljøstyrelsen er alle de danske benzinselskaber derfor blevet enige om at afvikle salget af begge typer 98 oktan benzin fra 1. maj 2001 på nær på en række specielt miljøsikrede stationer. I starten fortsætter 190 stationer med at sælge 98 oktan, men i perioden frem til årsskiftet indstilles salget på 62 af dem. Efter den 1. januar 2002 kan du tanke 98 oktan på 128 stationer jævnt fordelt over hele landet.

Afhængig af, om du i dag tanker grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatning, har du forskellige muligheder fremover. Dem kan du læse om i denne brochure, hvor du også finder adresserne på de stationer, der fortsat sælger 98 oktan.

98 oktan sælges kun fra få, miljøsikrede stationer
I løbet af 2001 vil antallet af servicestationer, der sælger 98 oktan benzin i Danmark, blive kraftigt beskåret. Efter 1. maj vil du kunne købe 98 oktan på 190 stationer; fra 1. januar 2002 på 128 stationer spredt jævnt over hele landet.

Vi skal passe på drikkevandet
Fra midten af 1980’erne har man både i Danmark og i resten af verden anvendt stoffet MTBE* i produktionen af højoktan benzin. Det var nødvendigt for at kunne fjerne det giftige bly, som tidligere gav benzinen et højt oktantal, men MTBE giver også en bedre forbrænding og dermed en bedre luftkvalitet.

Imidlertid har MTBE en anden egenskab, som nu er kommet i fokus. Gennem spild og utætheder kan stoffet komme til at forurene grundvandet, og selv meget små mængder gør grundvandet ubrugeligt som drikkevand. Det kan vi ikke acceptere, og den danske benzinbranche er derfor, som den første i verden, gået sammen om en ambitiøs plan, der helt skal fjerne risikoen for forurening af drikkevandet med MTBE.

98 % af den danske bilpark kan køre på MTBE-fri benzin
Planen træder i kraft 1. maj og skal sikre, at der kun sælges MTBE-holdig benzin fra et begrænset antal servicestationer, der alle har en høj teknisk standard. Målet er at nedbringe salget af MTBE-holdig benzin til det mindst mulige. Rent teknisk kan 98% af den danske bilpark køre på MTBE-fri benzin. Dog skal en række modeller have justeret motoren først.

*MTBE er en æter – Methyl Tertiær Butyl Ether – som er en organisk kemisk forbindelse, der indeholder ilt. Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de mængder, der typisk kan risikere at forurene drikkevandet, men det lugter og smager grimt, så drikkevandet bliver ubrugeligt.


Hvis du i dag kører på grøn 98 oktan blyfri, har du to muligheder:
1. Du bliver ved med at tanke grøn 98 oktan blyfri
Det er kun visse ældre bilmodeller uden fabriksmonteret katalysator, der reelt behøver grøn 98 oktan blyfri. Beregninger fra Teknologisk Institut viser, at det drejer sig om ca. 2 % ud af den samlede personbilpark. Dertil kommer moderne biler med “banke-sensorer”, der i dag teknisk kan udnytte den grønne 98 oktan blyfri benzin.

For dig betyder det: Hvis du har en bil, der kræver grøn 98 oktan blyfri, kan du efter 1. maj 2001 kun tanke denne benzinkvalitet på stationerne, der er listet her i folderen. Med andre ord kan du komme til at skulle køre længere end i dag for at tanke – dog er stationerne valgt, så du højst skal køre 30 km for at tanke 98 oktan.
2. Du skifter til grøn 95 oktan blyfri
Mange af de biler, der i dag tanker grøn 98 oktan blyfri, kan enten uden videre eller ved en simpel justering af motoren køre på grøn 95 oktan blyfri. Justeringen kan for de fleste bilmodellers vedkommende udføres for 500 - 1.000 kr.

For dig betyder det: Du bør overveje at få omstillet bilens motor. Det er en engangsomkostning, men til gengæld sparer du fremover penge ved at køre på den billigere grønne 95 oktan blyfri og ved ikke at skulle køre langt for at finde en station med 98 oktan benzin.

Hvordan finder jeg ud af, om min bil kan køre på 95 oktan?
I Miljøstyrelsens brochure ”Drop de dyre dråber” kan du se, om din bil kan køre på grøn 95 oktan blyfri, og om det eventuelt kræver justering først. Ellers bør du kontakte din bilimportør.Hvis du i dag kører på rød 98 oktan med blyerstatning, har du to muligheder:
1. Du bliver ved med at tanke rød 98 oktan med blyerstatning
Meget få ældre bilmodeller uden fabriksmonteret katalysator behøver reelt rød 98 oktan med blyerstatning.

For dig betyder det: Hvis du har en bil, der kræver 98 oktan, kan du efter 1. maj 2001 på stationerne her i brochuren enten tanke rød 98 oktan med blyerstatning eller grøn 98 oktan blyfri, som du tilsætter blyerstatningsmiddel. Med andre ord kan du komme til at skulle køre længere end i dag for at tanke – men stationerne er valgt, så du højst skal køre 30 km for at tanke 98 oktan.
2. Du skifter til rød 95 oktan med blyerstatning
Mange af de biler, der i dag tanker rød 98 oktan med blyerstatning, kan enten uden videre eller ved en simpel justering af motoren køre på rød 95 oktan med blyerstatning. Justeringen kan for de fleste bilmodellers vedkommende udføres for 500 - 1.000 kr.

Efter 1. maj vil du kunne tanke rød 95 oktan med blyerstatning på en lang række stationer. På nogle stationer skal du dog selv tilsætte blyerstatningsmidlet.

For dig betyder det: Du bør overveje at få omstillet bilens motor. Det er en engangsomkostning, men til gengæld sparer du fremover penge ved at køre på den billigere 95 oktan og ved ikke at skulle køre langt for at finde en station med 98 oktan benzin.
Hvordan finder jeg ud af, om min bil kan køre på 95 oktan?
Læs bilens instruktionsbog, kontakt dit værksted eller bilimportøren.Hvis du vil vide mere
Du finder mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk),
Hos Miljøbutikken (www.mem.dk/butik) eller Forbrugerinformation (www.fi.dk) kan du bestille Miljøstyrelsens informationsbrochure ”Drop de dyre dråber” med en oversigt over biler, der kan køre på grøn blyfri 95 oktan benzin.

“Drop de dyre dråber” kan også læses på www.mst.dk, og der kan du søge i listen over bilmærker, der kan køre på blyfri 95 oktan.

I øvrigt kan det altid anbefales at læse bilens instruktionsbog. Her vil du kunne finde de mindstekrav, som benzinen til din bil skal opfylde.


Kun her kan du fremover tanke grøn 98 oktan blyfri og rød 98 oktan med blyerstatning
Kun på særligt miljøsikrede servicestationer kan du fremover tanke grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatningsmiddel.

Nogle af servicestationerne på listen herunder er markeret med en stjerne. Disse stationer holder op med at sælge 98 oktan på et tidspunkt i perioden 1. maj til 31. december 2001. Hvornår den enkelte station stopper med at sælge 98 oktan, må du spørge personalet om.

Fra den 1. januar 2002 vil der være 128 servicestationer, som sælger 98 oktan benzin i Danmark.

Ved udvælgelsen af de særligt sikrede stationer er der lagt vægt på hensynet til områder med særlige drikkevandsinteresser, og at der højst må være 30 km til nærmeste station med 98 oktan.


98 oktan benzin forhandles på disse servicestationer 1. maj 2001

  Navn Adresse By
  DK-Benzin Blomstervænget 1 Asnæs
  Shell Hold-An Vej 2 Ballerup
  Q8 Adelgade 104 Bogense
  Q8 Vallensbækvej 1 Brøndby
* Metax Østergade 148 Brønderslev
  DK-Benzin Østergade 51 Brønderslev
  Hydro Texaco Bernstorffsvej/Ingersvej Charlottenlund
  Energi Benzin Seggelund Hovedvej 55 Christiansfeld
  Hydro Texaco Stormgade 206 Esbjerg
  Shell Strandby Plads 100 Esbjerg C
* Metax Stormgade 133 Esbjerg N
* Q8 Storegade 225 Esbjerg Ø
  Metax Rugmarken 1 -3 Farum
  Q8 Vestergade 28 Fjerritslev
  Shell
Klattrup Bygade 6 Fredericia
  Shell Vejlevej 26 Fredericia
  DK-Benzin Hjørringvej 12 Frederikshavn
* Q8 Søndergade 255 Frederikshavn
  Haahr Nordvej 6 Frederikshavn
* Hydro Texaco Ny Østergade 12 Frederikssund
  Statoil Frederiksværkvej 16 Frederikssund
  Hydro Texaco Nørregade 61/Åsebro Frederiksværk
  Energi Benzin Engvej 41 Fåborg
  Energi Benzin Håstrup Bygade (Bygaden) 10 Fåborg
* Haahr Engvej 3 Fåborg
  Hydro Texaco Diagonalvejen 33 Give
  Q8 Århusvej 86 Grenå
* Shell Lillevangsvej 50 Greve Strand
  Statoil Jorden Rundt 2 Grindsted
  DK-Benzin Ny Erlevvej 1 Haderslev
* Hydro Texaco Årøsundvej 84 Haderslev
* Haahr Ved Havnen 9 Haderslev
  DK-Benzin Bødkervej 25 Hanstholm
* Statoil Bernstorffsvej 115 Hellerup
  Q8 Frederiksborgvej 41 Helsinge
  Hydro Texaco Kongevejen 99 Helsingør
* Shell Kongevejen 115 Helsingør
  kai dige bach Gl. Klausdalsbrovej 480 Herlev
* Shell Silkeborgvej 9-11 Herning
  Q8 Tjelevej 30 Herning
* Hydro Texaco Møllegade 14, Rolighedsvej Herning
* Statoil Hovedgaden 2 A, Lind Herning
  Hydro Texaco Frederiksværksgade 87 Hillerød
  Statoil Vestergade 1, Postbox 149 Hirtshals
  Haahr Rasteplads Hjallerup Enge 2 Hjallerup
* Hydro Texaco Tørholmsvej 95 Hjørring
* Shell Heerfortsvej 2, Ringvejen Hjørring
  Metax Frederikshavnsvej 40 Hjørring
  Metax Jyllandsvej 11 Hobro
  Shell Valdemar Sejersvej 6 Holbæk
  Statoil Lægårdvej 91 Holstebro
* Hydro Texaco Frøjkvej 22 Holstebro
* DK-Benzin Vestergade 99 Horsens
* Hydro Texaco Niels Gyldingsgade 10 Horsens
  Statoil Bjerrevej 99, Dagnæs Horsens
  Hydro Texaco Biblioteksvej 56 Hvidovre
  Metax Gl. Køge Landevej 388 Hvidovre
  DK-Benzin Rebæk Søpark 4 Hvidovre
* Statoil Kettevej 2 Hvidovre
  Statoil Usserød Kongevej 23 Hørsholm
  Statoil Vestergade 34-38 Ikast
* Statoil Esbern Snaresvej 4 Kalundborg
  DK-Benzin Sydhavnsvej 1 Kalundborg
  DK-Benzin Ny Vordingborgvej 51 Kalvehave
  Shell Karlslunde Rastepalds 2 Karlslunde
  Hydro Texaco Køge Bugt Motorvejen Øst Karlslunde
  Statoil Grønlandsgade 1 Kerteminde
* Statoil Strandvejen 455 Klampenborg
* DK-Benzin Storegade 48 Klovborg
  Q8 Esbjergvej 240 Kolding
  Shell Vejlevej 168 Kolding
  Q8 Brødgårdsvej 35 Kolding
  Q8 Storebæltsvej 60 Korsør
  Q8 Amagerbrogade 289 København S
  Q8 Artillerivej 4 København S
  Hydro Texaco Englandsvej 22 København S
* Shell Vermlandsgade 41 København S
  Shell Borgm. Christiansensgade 59 København SV
  Metax Vasbygade 4 København SV
* Q8 Nyropsgade 42 København V
  Q8 Enghavevej 76 København V
  Shell Lyngbyvej 60 A København Ø
  Statoil Strandboulevarden 91 København Ø
  Shell Københavnsvej 110 Køge
* Uno-X Stevnsvej 72, Strøby Egede Køge
* Q8 Nørregade 92 Køge
  Statoil Vestergade 40 Lemvig
  Statoil Lyngbygårdsvej 138 Lyngby
* DK-Benzin Lyngerupvej 69 Lyngerup
* Energi Benzin Havnegade 1A Marstal
* DK-Benzin Møllevejen 77 Marstal
  DK-Benzin Maribovej 134 C Nakskov
* Haahr Vestergade 33 Nyborg
  Statoil Banegårdsalleén 2 Nyborg
* Q8 Gåbensevej 127 Nykøbing F
  Hydro Texaco Markedsgade 23 Nykøbing F
  DK-Benzin Vesterbro 35 Nykøbing Sj
  DK-Benzin Vesterhavsvej 320 Nymindegab
* Q8 Vordingborgvej 41 Næstved
  Shell Havnegade 60 Næstved
  DK-Benzin Assensvej 1 Nørre Aaby
  DK-Benzin Havnegade 1 Odense C
  Q8 Hjallesevej 135 Odense M
  Metax Sivmosevænget 2 Odense S
* Shell Svendborgvej 85-87 Odense S
  Statoil Svendborgvej 1, Hjallese Odense S
  Hydro Texaco Ørbækvej 87 Odense SØ
  Haahr Middelfartvej 53 Odense V
* DK-Benzin Gåbensevej 74 Orehoved
  Shell Viborgvej 94 Randers
* Statoil Århusvej 98 Randers
* Metax Hobrovej 72-74 Randers N
* DK-Benzin
Algade 62-64 Ringe
  Q8
Herningvej 53 Ringkøbing
  DK-Benzin
Køgevej 40 Ringsted
* Shell
Næstvedvej 19 Ringsted
  Shell
Grenåvej 150 Risskov
* Hydro Texaco
Grenåvej 189 Risskov
  Hydro Texaco
Ringstedgade 72 Roskilde
* Shell
Københavnsvej 20-24 Roskilde
  Q8
Motorvejen Nord Roskilde
* Statoil
Københavnsvej 13 Roskilde
  Statoil
Nørrebro 95 Rudkøbing
  Hydro Texaco
Kometvej 1 Rødekro
  Uno-X
Roskildevej 316 Rødovre
* Haahr
Hvidovrevej 15 Rødovre
  Q8
Ndr. Kystvej 1 Rønne
  Q8
Langgade 24 Samsø
* Q8
Nordre Ringvej Silkeborg
  Shell
Bregnevej 5-7 Silkeborg
* Metax
Nørrevænget 40-42 Silkeborg C
  Q8
Hans Baghsvej 6 Skagen
  Q8
Banegårdsvej 57 Skanderborg
  Statoil
Ejer Bavnehøj Øst,Motorvejen 996A Skanderborg
* Statoil
Højvangen 2 Skanderborg
  Hydro Texaco
Ejer Bavnehøj Vest, Motorvejen 997 Skanderborg
  Hydro Texaco
Viborgvej 4D Skive
* Q8
Sdr. Boulevard 4 A Skive
  Q8
Tøndervej 32 Skærbæk
* Statoil
Mariendals Alle 42 Slagelse
* Hydro Texaco
Bjergbygade 47 Slagelse
  Haahr
Trafikcenter Allé 6 Slagelse
* Shell
Smedegade 34 Slagelse
  Hydro Texaco
Motorvejsanlæg Tuelsø Sorø
  Statoil
Motorvejcenter, Tuelsø Nord Sorø
  Shell
Højerupvej 2 St. Heddinge
  Haahr Fælledvej 3 Struer
  Statoil
Motorvejen, Himmerland Vest Suldrup
  Q8
Himmerland Motorvej Øst Suldrup
  Hydro Texaco
Nyborgvej 114 Svendborg
  Statoil
Gladsaxe Møllevej 12 Søborg
* Q8
Alsgade 38 Sønderborg
  Shell
Alsgade 86 Sønderborg
  Haahr
Sneserevej 60 Tappernøje
  Statoil
Sneserevej 60, Vest Tappernøje
* DK-Benzin
Vilsundvej 15 Thisted
  Hydro Texaco
Østerbakken 64 Thisted
  Hydro Texaco
Havkærvej 114 Tilst
  Statoil
Ndr. Landevej 8 Tønder
  Q8
Køgevej 108 B Tåstrup
  Shell
Vigerslevvej 229 Valby
* Statoil
Horsensvej 121 Vejle
  Shell
Kappelagervej 46 Vejle
  Haahr
Strandgade 28 Vejle
  Haahr
Transportvej 2 (DTC) Vejle
  Energi Benzin
Fillippavej 52 Vester Skerninge
* Q8
Kirkebækvej 38-40 Viborg
* Statoil
Indre Ringvej 2 Viborg
  Metax
Fabrikvej 3 Viborg
* Metax
Skanderborgvej 100 Viby J
  Q8
Fredensvang Runddel 10 Viby J
* Hydro Texaco
Kongevejen 242 Virum
  Statoil
Kongevejen 205 Virum
  Q8
Kildebjerg Nord Motorvej Vissenbjerg
  Shell
Kildebjerg Syd 2 Vissenbjerg
  Statoil
Motorvej E 45 2a, Ustrup Øst Vojens
  Statoil
Motorvej E 45 1a, Ustrup Vest Vojens
  Statoil
Næstvedvej 36-38 Vordingborg
  Energi Benzin
Sletagervej 2-4 Ærøskøbing
  Haahr
gevej 6, ved motorvejen Åbenrå
* Q8
Silkeborgvej 304-306 Åbyhøj
* Uno-X
Birgersvej 1 Åkirkeby
* Statoil
Hasseris Bymidte 2 Aalborg
  Hydro Texaco
Østerbro 75 Aalborg
  Q8
Hobrovej 404 Aalborg SV
  Metax Otto
Mønstedsvej 1 Aalborg SV
  Haahr
Hadsundvej 212 Aalborg Ø
  Statoil
Skanderborgvej 39 Århus C
* Haahr
Rytoften 1 Århus V
  Metax Hobrovej 3 Års