Pádraic Ó Conaire and me Mise agus Sean-Phádraic
Eyre Square, Galway city: Sean-Phádraic Ó Conaire (1882-1928) and me. Sean-Phádraic was one of the most significant Irish-language writers of the early period of the Irish Language Revival. He was a bohemian, and nomadic and poverty stricken for the latter part of his life. Some of his best work was produced in London where he was employed as a civil servant (of the British state) before returning to Ireland at the outset of the First World War. Cerarnóg Eyre, cathair na Gaillimhe: Mise agus Sean-Phádraic Ó Conaire (1882-1928), duine de na scríbhneoirí ba thábhachtaí i luath-ré na hAthbheocana. Ba bhoithéimeach é agus ba fhánaí é agus é go beo bocht i dtreo dheire a shaoil. Scríobh sé cuid mhaith dá scothshaothar i Londain áit a raibh post aige sa státsheirbhís sar a d'fhill sé ar Éirinn ag tús an Chéad Chogadh Domhanda.