Poetry - Dánta

('Pangur Bán' (which I translated from Irish) excepted, the poems below were composed in Irish. I have attached translations in English to give the reader who has little Irish, or no Irish at all, some idea of the Irish-language version. *** Ach 'Pangur Bán' (a d'aistrigh mé ón Gaeilge), a fhágáil as an áireamh, cumadh na dáta seo as Gaeilge. Cuireadh aistriúcháin Béarla ar fáil chun leid a thabhairt don léitheoir gan Gaeilge nó ar bheagán Gaeilge cén sórt ainmhí é an bundhán.)

A cure for heart-ache - Leigheas ar chrá chroí

Letter - Litir

Absent V: James Connolly - As láthair V: Séamas Ó Conghaile

Sexual intercourse in Kildare Workhouse - Feis chollaí i dTeach na mBocht, Cill Dara

Winter of the spirit - Geimhreadh anamacha

Pastoral - Dán tréadach

That went and this replaced it - D'imigh seo agus tháinig siúd

My granduncle's garden - Gairdín mo sheanuncail

In memory of J O'M - I gcuimhne J O'M

In the British Museum - I Músaem na Breataine

The owl - An tUlchabhán

The scholar & his cat - Pangur Bán


Articles - Aistí Próis

Wounded hearts afreash would bleed

Michael Kelly (1762-1826): tenór, fear amharclainne

Devoted to the cause of poetry [Eddie Linden and Aquarius]

Shortcuts [Constance Short's artwork]